Categories
Truyen Ngan

Du Am Ngay Cu – Hoai Yen

“Dư Âm Ngày Cũ – Hoài Yên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Dư Âm Ngày Cũ

Tác giả: Hoài Yên
Người đọc: Nguyệt Hân

http://k003.kiwi6.com/hotlink/nu1zjz3fb2/DuAmNgayCu_HoaiYen_NguyenHandoc.mp3

[/center]

Categories
Truyen Dai

Bac Si Truong Khoa – Vu Oanh – Hai Yen

Bác Sĩ Trưởng Khoa Tac giả: Vũ Oanh. Người đọc: Hải Yến Trải qua thời gian quá lâu rồi chắc người Việt sống ở hải ngoại cũng đã làm quen với các tác phẩm trong nước đôi khi có những đoạn ca tụng chế độ hoặc nhắc đến những giai đoạn, đời sống miền Bắc qua cuộc chiến tranh Nam Bắc trước năm 75 nên cũng không quá nhạy cảm với các truyện này nữa. Xin giới thiệu các Read more [...]
Categories
Truyen Ngan

Mot Ngay Khong The Quen – Phuong Lan – Nguyet Han

Một Ngày Không Thể Quên

Tác giả: Phương Lan
Người đọc: Nguyệt Hân

Categories
Truyen Dai

Nguoi Khach La – Nguyen Ngoc Ngan

Người Khách Lạ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Hồng Đào – Nguyễn Ngọc Ngạn

Categories
Truyen Dai

O De – Ly Tong – Tran Nam

Ó Đen Tác giả: Lý Tống Nguời đọc: Trần Nam http://k007.kiwi6.com/hotlink/319cik3f25/ODen_1a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/z6yu6v0rmu/ODen_1b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/od70p016jv/ODen_2a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/5owgza5eir/ODen_2b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/qaxyq2j46p/ODen_3a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/rwd9fiiwds/ODen_3b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/p77lukb8tc/ODen_4a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/o6r8a6dbr6/ODen_4b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/snvftdc9xf/ODen_5a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/ymrrj7zh5h/ODen_5b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/1sbvvg5twa/ODen_6a_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/j0xfum0p2i/ODen_6b_LyTong_TranNamdoc.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/hd3k9nwofr/ODen_7het_LyTong_TranNamdoc.mp3 Read more [...]
Categories
Truyen Ngan

Gai Goa Di Ban Cao De

“Gái Góa Đi Bán Cao Dê – Võ Thị Hảo” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Gái Góa Đi Bán Cao Dê

Tác giả: Võ Thị Hảo
Người đọc: Võ Thị Hảo

Categories
Truyen Dai

Dau La Su That – Tet Mau Than 1968 Vietnam

"Đâu Là Sự Thật - Tết Mậu Thân 1968" in forum "Nghe Truyện Online". ---------------------------------------------------------------------- [center] Đâu Là Sự Thật - Tết Mậu Thân 1968 Đài SBS Úc Chấu - Quốc Việt phụ trách http://k007.kiwi6.com/hotlink/ctd36czku3/DauLaSuThat_TetMauThan1968_SBS_QuocVietPhuongHoangdoc_1.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/gl2khi8b3d/DauLaSuThat_TetMauThan1968_SBS_QuocVietPhuongHoangdoc_2.mp3 [/center] ---------------------------------------------------------------------- Read more [...]
Categories
Truyen Dai

The Egyptian – Dau Chan Tren Cat – Mika Waltari

"The Egyptian - Dấu Chân Trên Cát - Mika Waltari" in forum "Nghe Truyện Online". ---------------------------------------------------------------------- [center] The Egyptian - Dấu Chân Trên Cát Tác giả: Mika Waltari Dịch giả: Nguyên Phong Người đọc: Tâm Chánh Kiến http://k007.kiwi6.com/hotlink/71wckkvn5k/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_1.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/hrj02moz91/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_2.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/sq3wwe81db/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_3.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/7kxtequbb2/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_4.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/pzvh9ykosr/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_5.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/46klhn2emk/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_6.mp3 http://k007.kiwi6.com/hotlink/6vbfo3hlqn/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_7end.mp3 [/center] ---------------------------------------------------------------------- Read more [...]
Categories
Truyen Ngan

Lao Nho Gia – Ha Thuc Sinh

“Lão Nho Giả – Hà Thúc Sinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Lão Nho Giả

Tác giả: Hà Thúc Sinh
Người đọc: Tung Sơn

Categories
Truyen Ngan

Phan Dong – Ha Dinh – Hoang Tuan

“Phản Động – Hà Dinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Phản Động

Tác giả: Hà Dinh
Người đọc: Hoàng Tuấn