Categories
Truyen Ngan

Gai Goa Di Ban Cao De

“Gái Góa Đi Bán Cao Dê – Võ Thị Hảo” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Gái Góa Đi Bán Cao Dê

Tác giả: Võ Thị Hảo
Người đọc: Võ Thị Hảo

http://k007.kiwi6.com/hotlink/3zqqp6juyq/GaiGoaDiBanCaoDe_VoThiHao_Tacgiadoc.mp3

[/center]
———————————————————————-