Categories
Truyen Ngan

Ngan Giot Le Roi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Đài SBS do Quốc Việt phỏng vấn bà Đặng Mỹ Dung (Yung Krall)

http://k007.kiwi6.com/hotlink/7xg1q3ef07/N…ietphongvan.mp3