Categories
Truyen Ngan

Nho Ve Thang Tu

“Nhớ Về Tháng Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Nhớ Về Tháng Tư

Đài phát thanh Sài Gòn Houston Texas do Dương Phục phỏng vấn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/sw1crvkbvo/TiengNoiTuTrongNuoc_NhaBaoNguyenKhacToan_DuongPhucphongvan.mp3

[/center]
———————————————————————-