Categories
Truyen Dai

The Egyptian – Dau Chan Tren Cat – Mika Waltari

“The Egyptian – Dấu Chân Trên Cát – Mika Waltari” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

The Egyptian – Dấu Chân Trên Cát

Tác giả: Mika Waltari
Dịch giả: Nguyên Phong
Người đọc: Tâm Chánh Kiến

http://k007.kiwi6.com/hotlink/6vbfo3hlqn/TheEgyptian_MikaWaltari_DauChanTrenCat_NguyenPhong_TamChanhKiendoc_7end.mp3

[/center]
———————————————————————-