Categories
Truyen Dai

Dau La Su That – Tet Mau Than 1968 Vietnam

“Đâu Là Sự Thật – Tết Mậu Thân 1968” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Đâu Là Sự Thật – Tết Mậu Thân 1968

Đài SBS Úc Chấu – Quốc Việt phụ trách

http://k007.kiwi6.com/hotlink/gl2khi8b3d/DauLaSuThat_TetMauThan1968_SBS_QuocVietPhuongHoangdoc_2.mp3

[/center]
———————————————————————-