Categories
Truyen Ngan

Dat Dai

Truyện ngắn: “Đất đai” [COLOR=blue]của Nguyễn Anh Tuấn do Thanh Hải và Đức Minh thực hiện
http://www.mediafire.com/?0xigtiwnm4e
(IMAGE: http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture200901/Tieukhuong/12/20/10a.jpg) Minh họa: Văn Nguyễn