Categories
Truyen Ngan

Phan Dong – Ha Dinh – Hoang Tuan

“Phản Động – Hà Dinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Phản Động

Tác giả: Hà Dinh
Người đọc: Hoàng Tuấn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/1l6r96jcty/PhanDong_HaDinh_HoangTuandoc.mp3

[/center]
———————————————————————-