Categories
Truyen Dai

Phu Nu VN duoi che do cs – Viet Thuong

“Phụ nữ VN dưới chế độ CS (Việt Thường)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Phụ nữ VN dưới chế độ CS (Việt Thường)

http://www.mediafire.com/file/hzg0uzgjjge/PhuNuVNDuoiCheDoCS_1%28VietThuong%29.mp3

http://www.mediafire.com/file/yn2hnmeqo5t/PhuNuVNDuoiCheDoCS_2%28VietThuong%29.mp3