Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ngai Chu Tich – Le Xuan Nhi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Ngài Chủ Tịch – Lê Xuân Nhị” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Cachia sẻ cố gắng mang links của bộ truyện Ngài Chủ Tịch do chú 8 Hà đọc để các anh chị không bị gián đoạn hén.

Đôi lúc Cachia không upload kịp mong các anh chị chịu khó đợi nghen (hổm rày tay Cachia bị đau, và bận đi làm)

Links bắt đầu từ tập 37- quyển 2

37 http://www.mediafire.com/?ufqqzyb866r1w5u
38 http://www.mediafire.com/?koiz6azoa0sio2x

———————————————————————-