Categories
Truyen Ngan

Nguoi di tren may

“Người đi trên mây” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Người đi trên mây
Tác giả : Nguyễn Xuân Hoàng
Người đọc : Tùng Sơn

Chương 1

http://www.mediafire.com/?35g7xckzltggv5c