Categories
Truyen Ngan

Cau Ut – Nguyen Y Thuan

“Cậu Út – Nguyễn Ý Thuần” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cậu Út –
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
đọc: Nam Phong và Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?t052zykdt3t