Categories
Truyen Ngan

Chuyen Tinh – Ve Dong So – Thao Bich

Chuyện Tình “Võ Đông Sơ” – Thảo Bích” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện: Chuyện Tình “Võ Đông Sơ”
Tác giả: Thảo Bích
Người đọc: Châu Tỷ

http://www.mediafire.com/?v4cs5h61hwmlgb9