Categories
Truyen Dai

truyen audio Tu Hon cua Ho Bieu Chanh

Mời các bạn nghe tiếp một tác phẩm khác của cụ Hồ Biểu Chánh…

TỪ HÔN – HỒ BIỂU CHÁNH
do Thy Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, và Anh Duy diễn đọc (5 tập)

1 http://www.megaupload.com/?d=M2J3KT28
2 http://www.megaupload.com/?d=9SZM1B9S
3 http://www.megaupload.com/?d=7TQO4PXM
4 http://www.megaupload.com/?d=ISW1HU0L
5end http://www.megaupload.com/?d=X3Q1WWLN

tuhonhobieuchanh1