Categories
Truyen Dai

Vach Mot Chan Troi – Son Nam


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Vạch Một Chân Trời – Sơn Nam

Truyện rất hấp dẩn và lôi cuốn của nhà văn Sơn Nam viết năm 1968.
KHông biết ai đã post lên đây chưa. Nghe đã lâu rồi ~ lúc này mùa hè rảnh rỗi nên post nhiều truyện cho ACE nghe giàm stress.

sonnamvachmotchantroi2[2]

Links:

tap 01: http://www.mediafire.com/?mtzz3nznmty
tap 02: http://www.mediafire.com/?d54ykmzyken corrected
tap 03: http://www.mediafire.com/?twzitn4mlcx
tap 04: http://www.mediafire.com/?twmanzzaumk
tap 05: http://www.mediafire.com/?oumtbkd2y4y
tap 06: http://www.mediafire.com/?dazhqjn2ymd
tap 07 end: http://www.mediafire.com/?dy44zimyi2g

Toàn tập (rar file): http://www.mediafire.com/?5yyuyjm5j31