Categories
Truyen Dai

Nghin Le Mot Dem


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Nghìn Lẻ Một Đêm
Tac giả (Pháp): Jean Antoine Galland
Dịch giả (Việt): Phan Quang
Người đọc: Quỳnh Giang
user posted image

Nghìn lẻ một đêm, tác phẩm vĩ đại bậc nhất của nền văn học A Rập, là một trong những công trình sáng tạo phong phú và hoàn mỹ của nền văn học thế giới.

Cám ơn Gigabit đã cho link truyện

01. Lời giới thiệu – http://www.megaupload.com/?d=PIIW9A61
02. Nghìn lẻ một đêm – http://www.megaupload.com/?d=GSJ81XGJ
03. Ngụ ngôn con bò, con lừa và người thợ cày – http://www.megaupload.com/?d=MBKPHFVZ
04. Nhà buôn và thần linh – http://www.megaupload.com/?d=KWS79NX8
05. Chuyện cụ già thứ nhất và con hươu cái – http://www.megaupload.com/?d=4W5E1WZ1
06. Chuyện cụ già thứ hai và hai con chó đen – http://www.megaupload.com/?d=22V3LM18
07. Chuyện người đánh cá – http://www.megaupload.com/?d=2B8LMH3O
08. Chuyện nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Đubăng – http://www.megaupload.com/?d=2VYF12KA
09. Chuyện ông chồng và con vẹt. Chuyện quan tể tướng bị trừng trị – http://www.megaupload.com/?d=VHW9XTFY
10. Chuyện ba khất sĩ con vua và năm thiếu phụ ở thành cổ Batđa – http://www.megaupload.com/?d=IK8TVAS7
11. Chuyện khất sĩ thứ nhất-con vua – http://www.megaupload.com/?d=YGCRX6PW
12. Chuyện khất sĩ thứ hai-con vua – http://www.megaupload.com/?d=4YDV45RX
13. Chuyện kẻ ghen ghét và người bị ghen ghét – http://www.megaupload.com/?d=FWRCXWW0
14. Chuyện khất sĩ thứ ba-con vua – http://www.megaupload.com/?d=RAPGBSLV
15. Nàng Zôbêit – http://www.megaupload.com/?d=PUMR3712
16. Nàng Amin – http://www.megaupload.com/?d=YCP8JEOJ
17. Chuyện Xinbát người đi biển – Track 1 – http://www.megaupload.com/?d=SRG8EAU3
18. Chuyện Xinbát người đi biển – Track 2 – http://www.megaupload.com/?d=4A79JADH
19ket. Chuyện Xinbát người đi biển – Track 3 – http://www.megaupload.com/?d=V3DIDU9Y