Categories
Truyen Ngan

Madame Ngo Dinh Nhu – Dai SBS

“Madame Ngô Đình Nhu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Madame Ngô Đình Nhu

Đài SBS Radio Úc Châu do Phượng Hoàng & Quốc Việt phát ngôn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/7wy8ts1uau/MadameNgoDinhNhu_RadioSBS_PhuongHoangxuongngon.mp3

[/center]
———————————————————————-