Categories
Truyen Dai

Hoang De Na Pha Luan De Nhat

“Hoàng Đế Nã Phá Luân Đệ Nhất” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Hoàng Đế Nã Phá Luân Đệ Nhất
trong chiến trường – chính trường – tình trường

Người đọc: Hoài Nam

(IMAGE: http://farm4.staticflickr.com/3711/12447525943_7468c735a3_z.jpg)

(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7345/12447529213_c75e0865c2.jpg)
Hoàng hậu Joséphine de Beauharnais – vợ thứ nhất của Napoleon Bonaparte

(IMAGE: http://farm6.staticflickr.com/5485/12454592595_6b293676cf.jpg)
Hoàng hậu Marie Walewska – người tình Ba Lan của Napoleon Bonaparte

(IMAGE: http://farm3.staticflickr.com/2852/12447879844_48518a8290.jpg)
Hoàng hậu Marie Louise – vợ thứ hai của Napoleon Bonaparte

Hoàng Đế Nã Phá Luân

Hoàng Đế Nã Phá Luân và Cuộc ái tình với Joséphine de Beauharnais

Hoàng Đế Nã Phá Luân và Cuộc ái tình với Marie Walewska

Hoàng Đế Nã Phá Luân và Cuộc ái tình với Marie Louise

Cái chết bí ẩn của Hoàng đê Nã Phá Luân

Những người đàn bà của Hoàng Đế Nã Phá Luân

Hậu duệ , Di sản tinh thần, Giai thoại của Hoàng Đế Nã Phá Luân để lại
http://k007.kiwi6.com/hotlink/smyf321wgm/07_NapoleonBonaparte_vaHauDue_SBSRadioHoaiNamdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-