Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ba Ngay Cuoi Cung O BTL Tuong Vu Van Giai

Ba Ngày Cuối Cùng Ở BTL Tướng Vũ Văn Giai

Tác Giả: Lê Huy Linh Vũ
Diễn Đọc: Việt Tấn

Link trọn bộ 19 tập
https://www.mediafire.com/folder/s8g310fisr8ob/Hoi_Ky_Ba_Ngay_Cuoi_Cung_O_BTL_Tuong_Vu_Van_Giai

Tháng Tư Đen, mời các bạn nghe lại một hồi ký của Lê Huy Linh Vũ với những ngày cuối cùng ở vùng giới tuyến với Bộ Tư Lệnh của Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai rose.gif rose.gif