Categories
Truyen Ngan

Cuoc Doi Cua Geisha – Chuong Duong – Hoang Tuan doc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyen ngan audio book. Cuoc Doi Cua Geisha – Chuong Duong – Hoang Tuan doc

Listen to audio feed – right click save as – play with Window Media ..

Các cô geisha là một trong những biểu tượng văn hóa nước Nhật. Thế nhưng văn hóa nghệ thuật geisha chỉ biết đến rộng rãi sau Thế chiến thứ hai. Trước đây chỉ có giới thượng lưu, các nhà quý tộc, tài phiệt, doanh gia, các chính trị gia lớn mới đủ khả năng thưởng thức nghệ thuật đắt tiền này. Thời nay, các geisha được quần chúng biết đến rộng rãi hơn. Nhiều cô geisha được ái mộ như các siêu sao màn bạc, tuy vậy đời sống các cô vẫn là một bí mật. Bởi lẽ geisha là thế giới riêng, cách biệt và các geisha sau khi về hưu cũng chôn chặt quá khứ, giữ im lặng cho đến cuối đời.