Categories
Truyen Dai

Me – Ngo Thi Yen Nhi

Mẹ – Ngô Thị Yến Nhi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Truyện Ngắn: Mẹ
Tác giả: Ngô Thị Yến Nhi
Người đọc: Vân An và Đat Nhi

http://www.mediafire.com/?mqa02wc6arc7v8u