Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cuoc Chien Bien Gioi Tay nam – Cam Bot

“Cuộc Chiến Biên Giới Tây Nam – Cam bốt” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cuộc Chiến Biên Giới Tây Nam – Cam bốt

Đài SBS – Phượng Hoàng & Quốc Việt đọc

Phần 1:

http://k007.kiwi6.com/hotlink/gfxb2k4nml/CuocChienBienGioiTayNam_CampuchiaVietNam_1_PhuongHoangQuocViet_SBS.mp3

Phần 2: http://k007.kiwi6.com/hotlink/cgp2r9ca0e/CuocChienBienGioiTayNam_CampuchiaVietNam_2_PhuongHoangQuocViet_SBS.mp3

[/center]
———————————————————————-