Categories
Truyen Ngan

Huong Rung Ca Mau – Son Nam – Nam Phong – Cam Thu – Phuong Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Tập Truyện ngắn: Hương Rừng Cà Mau
Tác giả: Sơn Nam
Người đọc: Nam Phong, Cẩm Thu, Phương Dung

Xin giới thiệu tập truyện ngắn để đời của nhà văn Sơn Nam “Hương Rừng Cà Mau” qua giọng đọc Nam Phong và Cẩm Thu hoặc Phương Dung. Tuy còn thiếu vài truyện nhưng mình vẫn đưa lên cho các bạn thưởng thức. Có thêm tập nào mình đưa lên tập đó và mình sẽ chia ra nhiều threads để dễ đưa vào mục lục.

1- Hòn Cổ Tron: http://www.mediafire.com/?8rxbc2hj6q9wgde
2- Ông già xay lúa: http://www.mediafire.com/?cg67nc45h29gj38
3- Cây Huê xà: http://www.mediafire.com/?h3715rnc4o000of
4- Bác vật xà bông
5- Ðảng Cánh Buồm Ðen http://www.mediafire.com/?2z9k3m1r82u1r3k
6- Con Bảy đưa đò
7- Chiếc ghe “gho”:
8- Cô Út Về Rừng: http://www.mediafire.com/?ipy9tsba8fn7i93
9- Miễu Bà Chúa Xứ http://www.mediafire.com/?ao78rw4hh06zvv7
10- Mùa Len Trâu: http://www.mediafire.com/?xskc5jiaqcor4oq
11- Một cuộc biển dâu
12- Ðóng gông ông thầy Quít
13- Tình nghĩa giáo khoa Thư: http://www.mediafire.com/?5bbckjjjd4xd140
14- Hát bội giữa rừng
15- Hương Rừng: http://www.mediafire.com/?ipy9tsba8fn7i93
16- Bắt sấu rừng U Minh Hạ
17- Người mù giăng câu
18- Sông Gành Hào

One reply on “Huong Rung Ca Mau – Son Nam – Nam Phong – Cam Thu – Phuong Dung”

Anh Chi Admin xin xem lai dum, link so 8 va 15 la mot truyen, link so 13 la truyen Do Dem cua Tran Quang Vinh va Bich Thuy doc, link so 9 thi invalid or deleted files.

Rat cam on cac anh chi.

Ann

Comments are closed.