Categories
Truyen Ngan

Thang Chau Noi Dich Ton – Nguyen Vinh Long Ho

“Thằng Cháu Nội Đích Tôn – Nguyễn Vĩnh Long Hồ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thằng Cháu Nội Đích Tôn
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Mời nghe 1 truyện ngắn vui

http://www.mediafire.com/?l79bj16hp44itby