Categories
Truyen Dai

Ngan Giot Le Roi – Dang My Dung – Hien Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Tác giả: Đặng Mỹ Dung
Người đọc: Hiền Dũng
Người hòa âm: DHN

user posted image

Lưu ý:
Hôm tháng 4/2014, banhott có đăng Ngàn Giọt Lệ Rơi – đây là của đài Việt Nam Exodus do Tường Thắng phỏng vấn tác giả Đặng Mỹ Dung.

Còn phần đọc của Anh Hiền Dũng là trọn cuốn hồi ký.

Links download của Anh DHN

Mời các bạn thưởng thức.

01: http://www.mediafire.com/?zd33n9ov8vegaq3
02: http://www.mediafire.com/?j3vmvzj191295i7
03: http://www.mediafire.com/listen/939ydou1f8…Dũngđọc.mp3
04: http://www.mediafire.com/listen/nzcdu6zn3u…Dũngđọc.mp3
05: https://www.mediafire.com/?cg4l7hkm70d039o

06: http://www.mediafire.com/listen/v1p1267cj2…Dũngđọc.mp3
07: http://www.mediafire.com/listen/p5cmuss5f5…Dũngđọc.mp3
08: http://www.mediafire.com/listen/grapegxt18…Dũngđọc.mp3
09: http://www.mediafire.com/listen/m3b8zy121n…Dũngđọc.mp3
10: http://www.mediafire.com/listen/81hfaviust…Dũngđọc.mp3

11: http://www.mediafire.com/listen/9s7bfuhblx…Dũngđọc.mp3
12: http://www.mediafire.com/listen/19cys0vzt1…Dũngđọc.mp3
13: http://www.mediafire.com/listen/u16awcym2r…Dũngđọc.mp3
14: http://www.mediafire.com/listen/139gzwqhvd…Dũngđọc.mp3
15: http://www.mediafire.com/listen/0mg0wnjpwi…Dũngđọc.mp3

16: http://www.mediafire.com/listen/7bciuccvvk…Dũngđọc.mp3
17: http://www.mediafire.com/listen/ayg18o6vw7…Dũngđọc.mp3
18: http://www.mediafire.com/listen/39t22v257e…Dũngđọc.mp3
19: http://www.mediafire.com/listen/lgdqo4cjr4…Dũngđọc.mp3
20: http://www.mediafire.com/listen/ukp6k14eyu…Dũngđọc.mp3

21: http://www.mediafire.com/listen/zz4kblq2a1…Dũngđọc.mp3
22: http://www.mediafire.com/listen/s6l3lgaorn…Dũngđọc.mp3
23: http://www.mediafire.com/listen/mgb6efi2c2…Dũngđọc.mp3
24: http://www.mediafire.com/listen/s3y4a6l7ln…Dũngđọc.mp3
25: https://www.mediafire.com/?1897v6bb96n99d3

26: https://www.mediafire.com/?bpc28att4jbmzb5
27: https://www.mediafire.com/?ei5zxhin8z2b2m9
28: http://www.mediafire.com/?ba129g6f4d4pa98
29: https://www.mediafire.com/?92zglubol3o39ii
30: http://www.mediafire.com/?4daaglsl32uknv0

31: https://www.mediafire.com/?nglo6xh37cb89i3
32: https://www.mediafire.com/?x962o6vibkn78ai
33: http://www.mediafire.com/?t53jsl1s64oou15
34: http://www.mediafire.com/?w943boqi0r8j28f
35: https://www.mediafire.com/?0qxx4xml9cmd77b

36: https://www.mediafire.com/?jn8v72dd9by3cg1
37: http://www.mediafire.com/?1zrk0m5envdanza
38ket: http://www.mediafire.com/?rn2v7m4rddp0d75

Hết