Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Hong Nhan – Nguyen Ngoc Ngan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Hồng Nhan – Nguyễn Ngọc Ngạn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Hồng Nhan
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Diễn đọc: Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạn

hihi … Không biết có đưa lên quá sớm không … nhưng mà thấy đã được lên net nhiều rối nên bỏ lên đại thôi, có thể sẽ bị trung tâm TN hoặc bác NNN hỏi thăm … huhu.

CD1: http://www.mediafire.com/?9xzz7r9r4yzr5de
CD2: http://www.mediafire.com/?1lmr6huh9mqrnqw
CD3: http://www.mediafire.com/?kisk6e9jo7127y5
CD4: http://www.mediafire.com/?8kyk0anc01fnyam

———————————————————————-