Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

CSVN tham sat 141 Quan Can Chinh VNCH tai Phu Yen

“CSVN thảm sát 141 Quân Cán Chính VNCH tại Phú Yên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Cộng sản Việt Nam thảm sát 141 Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tại Phú Yên vào năm 1975


———————————————————————-