Categories
Truyen Ngan

Cai Chet Cua Su Gia Pham Van Son

“Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn trong nhà tù cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Dưỡng
Người đọc: Radio Chân Trời Mới

http://k007.kiwi6.com/hotlink/tn7fo7hl55/CaiChetCuaSuGiaPhamVanSon_NguyenVanDuong.mp3