Categories
Truyen Dai

Hinh Xam Cua Quy – Trai Tao dien doc

Hình Xăm Của Quỷ
tác giả tdw6969
do Trái Táo diễn đọc (10 tập)

Phần 1: Lần Theo Dấu Vết Truyền Thuyết.

Phần 2: Họa Bì Kinh.

Phần 3: Khâm Sai Đại Nhân.

Phần 4: Sự Chọn Lọc.

Phần 5: Triêu Hồi Hắc Đế.

Phần 6: Khởi Đầu Mới.

Phần 7: Xích Mích.

Phần 8: Sự Thật Phơi Bầy.

Phần 9: Quyết Định Sai Lầm.

Phần 10: Cái Giá Phải Trả

Hết