Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Khuc Tu su – LM Nguyen Ba Thong

Khúc Tự Sự- LM Nguyễn Bá Thông

Mời nghe những đoản khúc tự sự của linh mục Nguyễn Bá Thông về những cuộc đời khốn khổ của các trẻ nhỏ tại Việt Nam .

http://mfi.re/listen/4ondtczqpbyhr37/1.KhucTuSu_Lm.NguyenBaThong.mp3