Categories
Truyen Ngan

Doi Nga Doi Ta – Viet Tien va Thuy Duong

Truyện ngắn – Đôi Ngã Đôi Ta” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Đôi Ngã Đôi Ta
Người đọc: Việt Tiến và Thuỳ Dương

http://www.mediafire.com/download.php?wg4176cqt5mhl11