Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ben Dong Song Cua Lon cua Nguyen Vinh Long Ho

“BÊN DÒNG SÔNG CỬA LỚN” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Bên Dòng Sông Cửa Lớn của Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Tập 1: http://www.mediafire.com/download/guykmk0291st03a

Tập 2: http://www.mediafire.com/download/yeowm53s8sg9sir

Truyện này TV đã Uploaded mấy tháng trước nhưng TV mới vừa đọc lại, nếu các anh chị thích thì download version mới về nghe.
———————————————————————-