Categories
Truyen Ngan

Chiec Vong Bat Buu – Ho Truong An

“Chiếc Vòng Bát Bửu – Hồ Trường An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

http://www.mediafire.com/download/6otv49i32dsbc01/Chiec_Vong_Bat_Buu_Ho_Truong_An_-TraiTao.mp3

Cám ơn Tác Giả : Hồ Trường An :rose:
Cám ơn Người diễn đọc : Trái Táo :rose:
———————————————————————-