Categories
Truyen Ngan

thu Gui Con Chau – GS Nguyen Van Phu

“Thư Gửi Con Cháu – GS Nguyễn Văn Phú” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Thư Gửi Con Cháu

Tác giả: Giáo Sư Nguyễn Văn Phú
Người đọc: Thanh Phương

http://k007.kiwi6.com/hotlink/ebswn3yx3t/ThuGoiConChau_GSNguyenVanPhu_ThanhPhuongdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-