Categories
Truyen Dai

Vat Nang Sau He – Chu Sa Lan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyện dài: Vạt Nắng Sau Hè
Tác giả: Chu Sa Lan
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Mời nghe một truyện mới của Chu Sa Lan với 1 truyện tình đầy lãng mạng của người bác già và cô cháu trẻ.
user posted image
Truyện gồm 10 tập (12 chương).

01: http://www.mediafire.com/?eyxprqte69mzwgy
02: http://www.mediafire.com/?b538kp204jjep2s
03: http://www.mediafire.com/?1re5992amcyp1hu
04: http://www.mediafire.com/?e25pvdgrbnch56w
05: http://www.mediafire.com/?du9gd6ybbxa2a15
06: http://www.mediafire.com/?zhimf8yqknotjne
07: http://www.mediafire.com/?i201by9awgmt02w
08: http://www.mediafire.com/?yh8kxp27d3m3ae2
09: http://www.mediafire.com/?7j9pzcnfmlb93ii
10 kết: http://www.mediafire.com/?sd34tlq62582zdc