Categories
Truyen Ngan

Thuong Cho Roi Cho Vot – Ngoc Tran Phong D


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Thương Cho Roi Cho Vọt – Ngọc Trân Phỏng D” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

http://www.mediafire.com/download/wbbr59cv8u2ru5f/Thuong_Cho_Roi_Cho_Vot_-_Ngoc_Tran_PD-HoangTuan.mp3

Cám ơn Người phỏng dịch : Ngọc Trân :rose:
Cám ơn Người diễn đọc : Hoàng Tuấn :rose:
———————————————————————-