Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Huynh De Tuong Tan – Nayan Chanda

“Huynh Đệ Tương Tàn – Nayan Chanda” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]
Huynh Đệ Tương Tàn

Tác giả: Nayan Chanda
Dịch giả: Phan Quốc Bảo
Người đọc: Nguyễn Thu
Người hòa nhạc: Nguyễn Đức Tú

01: http://kiwi6.com/file/z3xf4k14y2

02: http://kiwi6.com/file/stcu7n4qfs

03: http://kiwi6.com/file/w2iaqrn2sc

04: http://kiwi6.com/file/7ep69edwjl

05: http://kiwi6.com/file/0v0m0u5sgs

06: http://kiwi6.com/file/2srxrjj80s

07: http://kiwi6.com/file/7conq7vyxo

08: http://kiwi6.com/file/2qjsitsxpg

09: http://kiwi6.com/file/egx8fykxou

10: http://kiwi6.com/file/4tbwojykj3

11: http://kiwi6.com/file/tojgyhpti1

12: http://kiwi6.com/file/p42zr3lrbn

13: http://kiwi6.com/file/b9m3uy126d

Hết

[/center]
———————————————————————-