Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

That Bai Ngot Ngao – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“THát” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

THẤT BẠI NGỌT NGÀO
Tác giả: Lê Minh Nhựt
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

…Hạnh phúc cả đời người đâu giống như bẻ một cành cây khô. Quyết định rồi đến lúc hối lại thì đã không kịp…tại sao tôi không thể giống như mẹ, giống như chị Hai mà lúc nào cũng muốn lật tung mọi thứ và làm đổ bể tất cả?……

http://www.mediafire.com/?jeesfar5ilvyitb#!
———————————————————————-