Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Con Cho ven va nguoi tu cai tao

“Con chó vện và người tù cải tạo” in forum “Nghe Truyện Online”.

Con chó vện và người tù cải tạo
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ
do Trái Táo diễn đọc

http://k007.kiwi6.com/hotlink/cdkash6y42/c…_tu_cai_tao.mp3————————————————————