Categories
Truyen Ngan

Kiep sau em cho anh o dau?


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Kiếp sau em chờ anh ở đâu?” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

KIẾP SAU EM CHỜ ANH Ở ĐÂU ?
Tác giả: Khuyết danh
Giọng đọc : Hiểu Kỳ

….anh khẽ ôm cô chặt hơn và chỉ cho cô thấy tác phẩm trên tuyết mà anh đã làm tặng cô….Trên nền tuyết trắng tên cô được viết bằng hàng trăm chữ Yêu hợp lại …trái tim cô run lên vì xúc động …cô biết anh yêu cô rất nhiều ….

http://www.mediafire.com/?chimdhgqngtl9xu#!

———————————————————————-