Categories
Truyen Ngan

Nguoi viet muon

Người viết mướn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mời nghe truyện Người viết mướn .
Tác giả : Tiểu Tử . Người đọc : Tung Sơn

http://www.mediafire.com/?i83v035h6q6594k