Categories
Truyen Ngan

Mua o Strasbourg – Tran Thuy Mai

“Mưa ở Strasbourg – Trần Thùy Mai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Mưa ở Strasbourg
Tác giả: Trần Thùy Mai
Người đọc: Vân Anh

———————————————————————-