Categories
Truyen Dai

Te Dien – Khanh Van Cu Si


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Tế Điên – Khánh Vân Cư Sĩ” in forum “Nghe Truyện Online”.
Cám ơn các bạn đã nghe truyện tk đọc! Mời các bạn nghe thêm 1 truyện mà chắc ai cũng đã nghe qua hoặc đã xem phim rồi! smile.gif

Links:

Tập 1: http://www.mediafire.com/?byts2892u90fv1i
Tập 2: http://www.mediafire.com/?mfrb4z47y0rsopi
Tập 3: http://www.mediafire.com/?dbt8b57ycea42kq
Tập 4: http://www.mediafire.com/?reskiw3we6wxycr
Tập 5: http://www.mediafire.com/?sd59v92rgjq1x5b

Tập 6: http://www.mediafire.com/?r4614qdpraa6mku
Tập 7: http://www.mediafire.com/?gztx3fmcfj65d36
Tập 8: http://www.mediafire.com/?swue3vw3l34fite
Tập 9: http://www.mediafire.com/?56ack4ikacjnxq0
Tập 10: http://www.mediafire.com/?do58a7nn23nxxnx

Tập 11: http://www.mediafire.com/?zu5eg4bf2vcd86z
Tập 12: http://www.mediafire.com/?e25x4cjg6gbb70c
Tập 13: http://www.mediafire.com/?syjdgcpn2i4rs27
Tập 14: http://www.mediafire.com/?g8bpd88tk8z8i7s
Tập 15: http://www.mediafire.com/?9sm661qww7eus23

Tập 16: http://www.mediafire.com/?9xjix9r6sm5ubad
Tập 17: http://www.mediafire.com/?9mxqdl3z3eufrqq
Tập 18: http://www.mediafire.com/?vt6qmy78boy5vgc
Tập 19: http://www.mediafire.com/?p31yr4lgk9jr7rz
Tập 20: http://www.mediafire.com/?ygm3lr5mszv1s7e

Tập 21: http://www.mediafire.com/?fou23t38pb5r7aq
Tập 22: http://www.mediafire.com/?538zx5n658xivq7
Tập 23: http://www.mediafire.com/?7ty56r7g36r4m3r
Tập 24 Hết: http://www.mediafire.com/?v41tjqth6dg2k3x