Categories
Truyen Ngan

Co Tam – Pham Thanh Chau

“Cô Tằm – Phạm Thành Châu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cô Tằm

Tác gỉa: Phạm Thành Châu
Người đọc : Kim Quyên & Kiều Loan

[/center]

———————————————————————-