Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ba Huyen Thanh Quan – Bui Boi Tinh – Duong Lieu

Bà Huyện Thanh Quan – Bùi Bội Tỉnh

Diễn đọc: Dương Liễu

01 – Cùng bạn đọc

http://www.megaupload.com/?d=F7CK8ZHV

02 – Quê hoa

http://www.megaupload.com/?d=VEJPQV2L

03 – Bài thơ Khán xuân

http://www.megaupload.com/?d=33W85EWN

04 – Học trò quan đốc

http://www.megaupload.com/?d=0PFU54VQ

05 – Cây ngọc lan

http://www.megaupload.com/?d=VH0A80KI

06 – Vu quy
http://www.megaupload.com/?d=XFJ73AL8

07 – Huyện Thanh Quan

http://www.megaupload.com/?d=B3YJ1LP3

08 – Cắm sào đợi ai

http://www.megaupload.com/?d=FB72C1AT

09 – Thăm chùa Trấn Quốc

http://www.megaupload.com/?d=AL24979E

10 – Thăng Long hoài cổ

http://www.megaupload.com/?d=AMLM7JWK

11 – Qua Đèo Ngang

http://www.megaupload.com/?d=QJVQ0ILU

12 – Bạn ở kinh thành

http://www.megaupload.com/?d=DCWS2HJI

13 – Đồng hương

http://www.megaupload.com/?d=ZHOP7EWP

14 – Vân Hải

http://www.megaupload.com/?d=7215IAJ7

15 – Đính hôn

http://www.megaupload.com/?d=SD0AP89L