Categories
Truyen Ngan

Cuoc Chien Bien Gioi Viet Nam – Hoa

“Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Cuộc Chiến Biên Giới Việt – Hoa (17/2/1979)

Đài SBS do Quốc Việt Phượng Hoàng phát thanh

Đoạn phát thanh được tri’ch từ sách Chiến Tranh Đông Dương 3

http://k007.kiwi6.com/hotlink/8tffwaef9s/CuocChienBienGioiHoaViet_SBS_PhuongHoangQuocVietdoc.mp3

[/center]