Categories
Truyen Ngan

Chua Tau Kim Quy


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Chúa Tàu Kim Quy

Tiểu thuyết này được Hồ Biểu Chánh cảm tác theo truyện “Bá tước Monte-Cristo của Alexandre Dumas. Tác giả đã tỏ ra sáng tạo, ông đã đổi mới rất nhiều và truyện của ông mang tính chất hoàn toàn Việt Nam.

Trong suốt tác phẩm, ta tìm thấy đó đây những sinh hoạt cùng cảnh vật nơi đồng quê, sông lạch ở miền Tây Nam bộ, qua đó toát lên nếp sống tinh thần của người miền Nam đầu thế kỷ 20.

Dẫu văn chương nước nhà đã bao phen thay đổi trong hơn nửa thế kỷ qua và ngày càng tiến bộ, đổi mới, nhưng cho đến nay CHÚA TÀU KIM QUY vẫn là một tác phẩm xứng đáng được mọi người tìm đọc lại; Vì truyện kể hấp dẫn, nội dung chứa chan đạo nghĩa làm người. Tác phẩm còn giúp ta thêm hiểu biết về sinh hoạt và ngôn ngữ của người Việt ở miền Nam tổ quốc trong quá khứ, mà hiện tại hầu như vẫn còn mật thiết liên quan
DOWNLOAD:
http://www.mediafire.com/?sharekey=b38d5ab…9da72ecc1cc2feb