Categories
Truyen Ngan

Nhung Anh Hung Vo Danh – Le Xuan Nhi

“Những Anh Hùng Vô Danh – Lê Xuân Nhị” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Những Anh Hùng Vô Danh

“[B]Thành kính tưởng niệm các chiến sĩ Địa Phương Quân anh dũng đồn Dak Seang”

Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Người đọc : Kim Quyên & Kiều Loan

———————————————————————-