Categories
Truyen Ngan

Bui va rac – Nguyen Xuan Hoang

“Bụi và rác – Tác giả : Nguyễn Xuân Hoàng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Hôm nay Hành Hẹ gửi đến các bạn một truyện của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng : Bụi và rác.
Truyện này tôi tìm đọc được trong nét VOA. com. và không theo một thứ tự nào hết. Bạn nào có chương 1 , 2 gửi cho tôi để tôi đọc hầu tiếp các bạn

Bụi và rác
Tác giả : Nguyễn Xuân Hoàng
Người đọc : Hành Hẹ

Chương 13 phần một
Gặp lại Nhị Hà

http://www.mediafire.com/?mowkno1mzbm