Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ngai Chu Tich – Le Xuan Nhi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Ngài Chủ Tịch – Lê Xuân Nhị” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài Ngài chủ tịch (10 cuốn chưa trọn bộ) vì ông Nhị chỉ viết tới cuốn thứ 10 thì bị cơn bão Katrina quét qua nên ổng chạy nạn rồi hồng thèm viết tiếp . Có bao nhiêu đọc bấy nhiêu nghen bà con …….

Cuốn thứ nhất

001 http://www.mediafire.com/?koiz6azoa0sio2x
002 http://www.mediafire.com/?w1sxsizfc69t9rd
———————————————————————-